Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: DeleteSessionTensor

#include <data_flow_ops.h>

Oturumdaki tanıtıcısı tarafından belirtilen tensörü silin.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • handle: Oturum durumunda depolanan bir tensör için tutamaç.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

DeleteSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Genel özellikler

operation

Kamusal işlevler

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

DeleteSessionTensor

 DeleteSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

operator :: tensorflow :: İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const