Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

tensorflow :: ops :: MapClear

#include <data_flow_ops.h>

Op, temeldeki kapsayıcıdaki tüm öğeleri kaldırır.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

MapClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
MapClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const MapClear::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamusal işlevler

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: MapClear :: Attrs

MapClear için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

MapClear

 MapClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

MapClear

 MapClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const MapClear::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

Kapasite

Attrs Capacity(
  int64 x
)

Konteyner

Attrs Container(
  StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)