יום הקהילה ML הוא 9 בנובמבר! הצטרפו אלינו עדכונים מ- TensorFlow, JAX, ועוד למידע נוסף

זרימת טנסור :: אופ :: מקסימום

#include <math_ops.h>

מחשבת את מקסימום האלמנטים על פני ממדים של טנסור.

סיכום

מפחית input לאורך המידות הנתונות axis . אלא אם כן keep_dims נכון, דרגת הטנסור מופחתת ב -1 לכל כניסה axis . אם keep_dims נכון, הממדים המופחתים נשמרים לאורך 1.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • קלט: המתח להפחתה.
 • ציר: המידות לצמצום. חייב להיות בטווח [-rank(input), rank(input)) .

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • keep_dims: אם נכון, שמור על מידות מופחתות לאורך 1.

החזרות:

 • Output : הטנסור המופחת.

כינויים:

 • ReduceMax

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Max (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis)
Max (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis, const Max::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

KeepDims (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: מקס :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים למקס .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

מקסימום

 Max(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis
)

מקסימום

 Max(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis,
 const Max::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)