Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: PlaceholderWithDefault

#include <array_ops.h>

Çıktısı beslenmediğinde input geçen bir yer tutucu op.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • girdi: output beslenmediğinde üretilecek varsayılan değer.
  • şekil: Tensörün (muhtemelen kısmi) şekli.

İadeler:

  • Output : Beslenmemişse varsayılan olarak input yapan bir yer tutucu tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

PlaceholderWithDefault (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, PartialTensorShape shape)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

PlaceholderWithDefault

 PlaceholderWithDefault(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  PartialTensorShape shape
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const