Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: ReaderNumRecordsProduced

#include <io_ops.h>

Bu Reader'ın ürettiği kayıtların sayısını döndürür.

Özet

Bu, başarılı olan ReaderRead yürütme sayısıyla aynıdır.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • reader_handle: Okuyucuya işleyin.

İadeler:

  • Output : Records_produced tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ReaderNumRecordsProduced (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Genel özellikler

operation
records_produced

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Records_produced

::tensorflow::Output records_produced

Kamusal işlevler

ReaderNumRecordsProduced

 ReaderNumRecordsProduced(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const