tensor akışı:: işlem:: Kaydetmek

#include <io_ops.h>

Giriş tensörlerini diske kaydeder.

Özet

tensor_names boyutu data tensör sayısıyla eşleşmelidir. data[i] tensor_names[i] adıyla filename adına yazılır.

Ayrıca bkz SaveSlices .

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • dosya adı: Tek bir öğeye sahip olmalıdır. Tensörü yazdığımız dosyanın adı.
  • tensör_isimleri: Şekil [N] . Kaydedilecek tensörlerin adları.
  • veri: Kaydedilecek N tensör.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Save (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::InputList data)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

Kaydetmek

 Save(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input tensor_names,
  ::tensorflow::InputList data
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const