tensorflow :: ops :: Kayıt etmek

#include <io_ops.h>

Giriş tensörlerini diske kaydeder.

Özet

Büyüklüğü tensor_names içinde tensörlerinin numarayla aynı olmalıdır data . data[i] filename adına tensor_names[i] adıyla tensor_names[i] .

Ayrıca SaveSlices . SaveSlices .

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • dosyaadı: Tek bir eleman içermelidir. Tensörü yazdığımız dosyanın adı.
  • tensor_names: Şekil [N] . Kaydedilecek tensörlerin isimleri.
  • veri: Kaydedilecek N tensör.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Save (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::InputList data)

Genel özellikler

operation

Kamusal işlevler

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

Kayıt etmek

 Save(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input tensor_names,
  ::tensorflow::InputList data
)

operator :: tensorflow :: İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const