Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: ShardedFilename

#include <io_ops.h>

Parçalanmış bir dosya adı oluşturun.

Özet

Dosya adı printf olarak biçimlendirilmiştir

s-% 05d-of-% 05d, temel ad, parça, parça_sayısı.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

  • Output : Dosya adı tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ShardedFilename (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input basename, :: tensorflow::Input shard, :: tensorflow::Input num_shards)

Genel özellikler

filename
operation

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

dosya adı

::tensorflow::Output filename

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

ShardedFilename

 ShardedFilename(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input basename,
  ::tensorflow::Input shard,
  ::tensorflow::Input num_shards
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const