Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: SparseReduceMax

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor'un boyutları boyunca maksimum öğe sayısını hesaplar.

Özet

Bu İşlem bir SparseTensor alır ve tf.reduce_max() seyrek karşılığıdır. Özellikle, bu İşlem aynı zamanda seyrek bir Tensor yerine yoğun bir Tensor döndürür.

Azaltır sp_input verilen boyutta reduction_axes . keep_dims true olmadığı sürece, tensörün rankı, reduction_axes her giriş için 1 azaltılır. keep_dims true ise, küçültülmüş boyutlar uzunluk 1 ile tutulur.

reduction_axes herhangi bir girdiye sahip değilse, tüm boyutlar küçültülür ve tek elemanlı bir tensör döndürülür. Ek olarak, eksenler negatif olabilir ve bunlar Python'daki indeksleme kurallarına göre yorumlanır.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • input_indices: 2-B. Bir SparseTensor'da boş olmayan değerlerin indislerini içeren N x R matrisi, muhtemelen kanonik sırada değil.
 • girdi_değerleri: 1-D. input_indices karşılık gelen boş olmayan N değer.
 • input_shape: 1-D. Giriş SparseTensor'un şekli.
 • eksiltme_eksenleri: 1-D. İndirgeme eksenlerini içeren Uzunluk - K vektörü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • keep_dims: true ise, 1 uzunluğundaki küçültülmüş boyutları koruyun.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SparseReduceMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes)
SparseReduceMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes, const SparseReduceMax::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

KeepDims (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: SparseReduceMax :: Attrs

SparseReduceMax için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

SparseReduceMax

 SparseReduceMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes
)

SparseReduceMax

 SparseReduceMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes,
 const SparseReduceMax::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)