Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Seyrek Azaltma Toplamı

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor'un boyutlarındaki öğelerin toplamını hesaplar.

Özet

Bu İşlem bir SparseTensor alır ve tf.reduce_sum() seyrek karşılığıdır. SparseReduceSum'un aksine, bu İşlem bir SparseTensor döndürür.

Azaltır sp_input verilen boyutta reduction_axes . keep_dims true olmadığı sürece, tensörün rankı, reduction_axes her giriş için 1 azaltılır. keep_dims true ise, küçültülmüş boyutlar uzunluk 1 ile tutulur.

reduction_axes girdisi yoksa, tüm boyutlar küçültülür ve tek elemanlı bir tensör döndürülür. Ek olarak, eksenler negatif olabilir ve bunlar Python'daki indeksleme kurallarına göre yorumlanır.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • input_indices: 2-D. Bir SparseTensor'da boş olmayan değerlerin indislerini içeren N x R matrisi, muhtemelen kanonik sıralamada değil.
 • girdi_değerleri: 1-D. input_indices karşılık gelen boş olmayan N değer.
 • input_shape: 1-D. Giriş SparseTensor'un şekli.
 • eksiltme_eksenleri: 1-D. İndirgeme eksenlerini içeren Uzunluk - K vektörü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • keep_dims: true ise, 1 uzunluğundaki küçültülmüş boyutları koruyun.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SparseReduceSumSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes)
SparseReduceSumSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes, const SparseReduceSumSparse::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output_indices
output_shape
output_values

Genel statik işlevler

KeepDims (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: SparseReduceSumSparse :: Attrs

SparseReduceSumSparse için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

output_indices

::tensorflow::Output output_indices

output_shape

::tensorflow::Output output_shape

çıktı_değerleri

::tensorflow::Output output_values

Kamusal işlevler

Seyrek Azaltma Toplamı

 SparseReduceSumSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes
)

Seyrek Azaltma Toplamı

 SparseReduceSumSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes,
 const SparseReduceSumSparse::Attrs & attrs
)

Genel statik işlevler

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)