tensorflow :: ops :: SparseSegmentSumWithNumSegments

#include <math_ops.h>

Toplamı bir tensörün seyrek bölümleri boyunca hesaplar.

Özet

SparseSegmentSum , ancak segment_ids eksik kimliklere izin verir. Bir id yanlışsa, o konumdaki output tensörü sıfırlanacaktır.

Segmentlerin açıklaması için segmentasyon bölümünü okuyun.

Örneğin:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [-1,-2,-3,-4], [5,6,7,8]])

tf.sparse_segment_sum_with_num_segments(
  c, tf.constant([0, 1]), tf.constant([0, 0]), num_segments=3)
# => [[0 0 0 0]
#   [0 0 0 0]
#   [0 0 0 0]]

tf.sparse_segment_sum_with_num_segments(c,
                    tf.constant([0, 1]),
                    tf.constant([0, 2],
                    num_segments=4))
# => [[ 1 2 3 4]
#   [ 0 0 0 0]
#   [-1 -2 -3 -4]
#   [ 0 0 0 0]]

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • indisler: 1-D tensör. Aynı rütbe Has segment_ids .
 • segment_ids: Bir 1-D tensör. Değerler sıralanmalı ve tekrarlanabilir.
 • num_segments: Farklı segment kimliklerinin sayısına eşit olmalıdır.

İadeler:

 • Output : boyut num_segments içeren boyut 0 haricinde verilerle aynı şekle sahiptir.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SparseSegmentSumWithNumSegments (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

SparseSegmentSumWithNumSegments

 SparseSegmentSumWithNumSegments(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const