Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: StringUpper

#include <string_ops.h>

YAPILACAKLAR: belge ekleyin.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

  • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

StringUpper (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
StringUpper (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const StringUpper::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Encoding (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: StringUpper :: Attrs

StringUpper için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

StringUpper

 StringUpper(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

StringUpper

 StringUpper(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const StringUpper::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Kodlama

Attrs Encoding(
  StringPiece x
)