Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

tensorflow :: ops :: Çıkar

#include <math_ops.h>

X - y öğesi olarak döndürür.

Özet

NOT : Subtract , yayını destekler. Burada yayın yapma hakkında daha fazla bilgi

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Takma adlar:

  • Alt

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Subtract (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Genel özellikler

operation
z

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Kamusal işlevler

Çıkar

 Subtract(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const