tensorflow :: ops :: TFRecordReader

#include <io_ops.h>

Kayıtları bir TensorFlow Kayıtları dosyasından çıkaran bir Okuyucu.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

  • kap: Boş değilse, bu okuyucu verilen kaba yerleştirilir. Aksi takdirde, varsayılan bir kap kullanılır.
  • shared_name: Boş değilse, bu okuyucu verilen pakette bu shared_name ile adlandırılır. Aksi takdirde, bunun yerine düğüm adı kullanılır.

İadeler:

  • Output : Okuyucuya referans veren tutamaç.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

TFRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
TFRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const TFRecordReader::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
reader_handle

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

CompressionType (StringPiece x)
Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: TFRecordReader :: Attrs

TFRecordReader için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

reader_handle

::tensorflow::Output reader_handle

Kamusal işlevler

TFRecordReader

 TFRecordReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

TFRecordReader

 TFRecordReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const TFRecordReader::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Sıkıştırma Türü

Attrs CompressionType(
  StringPiece x
)

Konteyner

Attrs Container(
  StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)