Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Normal

#include <random_ops.h>

Kesilmiş bir normal dağılımdan rastgele değerler verir.

Özet

Oluşturulan değerler, ortalama 0 ve standart sapma 1 ile normal bir dağılımı izler, ancak büyüklüğü ortalamadan 2 standart sapmadan fazla olan değerler düşülür ve yeniden toplanır.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • şekil: Çıkış tensörünün şekli.
 • dtype: Çıktının türü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • seed: seed veya seed2 sıfırdan farklı olacak şekilde ayarlanmışsa, rastgele sayı oluşturucu verilen tohum tarafından tohumlanır. Aksi takdirde, rastgele bir tohumla tohumlanır.
 • seed2: Tohum çarpışmasını önlemek için ikinci bir tohum.

İadeler:

 • Output : Rastgele kesilmiş normal değerlerle doldurulmuş, belirtilen şeklin tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

TruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
TruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const TruncatedNormal::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: TruncatedNormal :: Attrs

TruncatedNormal için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

Normal

 TruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

Normal

 TruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const TruncatedNormal::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Tohum

Attrs Seed(
 int64 x
)

Tohum2

Attrs Seed2(
 int64 x
)