עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: כל:: עו"ד

#include <math_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים לכל אחד .

סיכום

תכונות ציבוריות

keep_dims_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם נכון, שמור על מידות מופחתות עם אורך 1.

תכונות ציבוריות

keep_dims_

bool tensorflow::ops::Any::Attrs::keep_dims_ = false

פונקציות ציבוריות

KeepDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Any::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

אם נכון, שמור על מידות מופחתות עם אורך 1.

ברירת המחדל היא שקר