Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

tensorflow :: ops :: BariyerKapat :: Öznitelikler

#include <data_flow_ops.h>

BarrierClose için isteğe bağlı özellik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

cancel_pending_enqueues_ = false
bool

Kamusal işlevler

CancelPendingEnqueues (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Doğruysa, bariyerin kuyruğunda engellenen tüm bekleyen kuyruğa alma istekleri iptal edilecektir.

Genel özellikler

cancel_pending_enqueues_

bool tensorflow::ops::BarrierClose::Attrs::cancel_pending_enqueues_ = false

Kamusal işlevler

CancelPendingEnqueues

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BarrierClose::Attrs::CancelPendingEnqueues(
  bool x
)

Doğruysa, bariyerin kuyruğunda engellenen tüm bekleyen kuyruğa alma istekleri iptal edilecektir.

Yeni anahtar kullanılmasa bile InsertMany başarısız olacaktır.

Varsayılan olarak yanlış