tensor akışı:: işlem:: BariyerTakeMany:: Öznitelikler

#include <data_flow_ops.h>

BarrierTakeMany için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

allow_small_batch_ = false
bool
timeout_ms_ = -1
int64
wait_for_incomplete_ = false
bool

Kamu işlevleri

AllowSmallBatch (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Bariyer zaten kapalıysa, num_elements öğesinden daha az öğenin döndürülmesine izin ver.
TimeoutMs (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Kuyruk boşsa bu işlem timeout_ms milisaniyeye kadar engellenir.
WaitForIncomplete (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan olarak false olur.

Genel özellikler

izin_small_batch_

bool tensorflow::ops::BarrierTakeMany::Attrs::allow_small_batch_ = false

timeout_ms_

int64 tensorflow::ops::BarrierTakeMany::Attrs::timeout_ms_ = -1

wait_for_incomplete_

bool tensorflow::ops::BarrierTakeMany::Attrs::wait_for_incomplete_ = false

Kamu işlevleri

AllowSmallBatch

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BarrierTakeMany::Attrs::AllowSmallBatch(
  bool x
)

Bariyer zaten kapalıysa, num_elements öğesinden daha az öğenin döndürülmesine izin ver.

Varsayılanlar yanlıştır

Zaman aşımıMs

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BarrierTakeMany::Attrs::TimeoutMs(
  int64 x
)

Kuyruk boşsa bu işlem timeout_ms milisaniyeye kadar engellenir.

Not: Bu seçenek henüz desteklenmemektedir.

Varsayılan -1'dir

WaitForIncomplete

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BarrierTakeMany::Attrs::WaitForIncomplete(
  bool x
)

Varsayılan olarak false olur.