tensorflow :: ops :: BiasAdd :: Öznitelikler

#include <nn_ops.h>

BiasAdd için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

Kamusal işlevler

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giriş ve çıkış verilerinin veri formatını belirtin.

Genel özellikler

veri formatı_

StringPiece tensorflow::ops::BiasAdd::Attrs::data_format_ = "NHWC"

Kamusal işlevler

Veri formatı

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BiasAdd::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Giriş ve çıkış verilerinin veri formatını belirtin.

Varsayılan biçim "NHWC" ile, önyargı tensörü, değer tensörünün son boyutuna eklenecektir. Alternatif olarak, format "NCHW" olabilir, veri saklama sırası: [batch, in_channels, in_height, in_width]. Tensör, üçüncüden sona boyut olan "kanal içi" boyutuna eklenecektir.

Varsayılan "NHWC"