tensorflow :: ops :: ComplexAbs :: Öznitelikler

#include <math_ops.h>

ComplexAbs için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

Tout_ = DT_FLOAT
DataType

Kamusal işlevler

Tout (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
DT_FLOAT varsayılanıdır.

Genel özellikler

Tout_

DataType tensorflow::ops::ComplexAbs::Attrs::Tout_ = DT_FLOAT

Kamusal işlevler

Tout

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ComplexAbs::Attrs::Tout(
  DataType x
)

DT_FLOAT varsayılanıdır.