tensorflow :: ops :: Karmaşık :: Öznitelikler

#include <math_ops.h>

Karmaşık için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

Tout_ = DT_COMPLEX64
DataType

Kamusal işlevler

Tout (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan DT_COMPLEX64'tür.

Genel özellikler

Tout_

DataType tensorflow::ops::Complex::Attrs::Tout_ = DT_COMPLEX64

Kamusal işlevler

Tout

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Complex::Attrs::Tout(
  DataType x
)

Varsayılan DT_COMPLEX64'tür.