tensorflow :: ops :: DataFormatDimMap :: Öznitelikler

#include <nn_ops.h>

DataFormatDimMap için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

dst_format_ = "NCHW"
StringPiece
src_format_ = "NHWC"
StringPiece

Kamusal işlevler

DstFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
hedef veri biçimi.
SrcFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
kaynak veri biçimi.

Genel özellikler

dst_format_

StringPiece tensorflow::ops::DataFormatDimMap::Attrs::dst_format_ = "NCHW"

src_format_

StringPiece tensorflow::ops::DataFormatDimMap::Attrs::src_format_ = "NHWC"

Kamusal işlevler

DstFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DataFormatDimMap::Attrs::DstFormat(
  StringPiece x
)

hedef veri biçimi.

Varsayılan "NCHW"

SrcFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DataFormatDimMap::Attrs::SrcFormat(
  StringPiece x
)

kaynak veri biçimi.

Varsayılan "NHWC"