Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

tensorflow :: ops :: DecodeBmp :: Öznitelikler

#include <image_ops.h>

DecodeBmp için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

channels_ = 0
int64

Kamusal işlevler

Channels (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan 0'dır.

Genel özellikler

kanallar_

int64 tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs::channels_ = 0

Kamusal işlevler

Kanallar

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs::Channels(
  int64 x
)

Varsayılan 0'dır.