tensör akışı:: operasyon:: DecodeRaw:: Özellikler

#include <parsing_ops.h>

DecodeRaw için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

little_endian_ = true
bool

Kamu işlevleri

LittleEndian (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giriş bytes küçük endian düzende olup olmadığı.

Genel özellikler

küçük_endian_

bool tensorflow::ops::DecodeRaw::Attrs::little_endian_ = true

Kamu işlevleri

LittleEndian

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeRaw::Attrs::LittleEndian(
  bool x
)

Giriş bytes küçük endian düzende olup olmadığı.

uint8 gibi tek bir baytta depolanan out_type değerleri için yoksayılır.

Varsayılanlar true