עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: לפענח :: עו"ד

#include <array_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור Dequantize .

סיכום

תכונות ציבוריות

mode_ = "MIN_COMBINED"
StringPiece

פונקציות ציבוריות

Mode (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא "MIN_COMBINED".

תכונות ציבוריות

מצב_

StringPiece tensorflow::ops::Dequantize::Attrs::mode_ = "MIN_COMBINED"

פונקציות ציבוריות

מצב

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Dequantize::Attrs::Mode(
  StringPiece x
)

ברירת המחדל היא "MIN_COMBINED".