tensorflow :: ops :: Boş:: Öznitelikler

#include <array_ops.h>

Boş için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

init_ = false
bool

Kamusal işlevler

Init (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True ise, döndürülen tensörü varsayılan dtype değeri ile başlatın.

Genel özellikler

içinde_

bool tensorflow::ops::Empty::Attrs::init_ = false

Kamusal işlevler

İçinde

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Empty::Attrs::Init(
  bool x
)

True ise, döndürülen tensörü varsayılan dtype değeri ile başlatın.

Aksi takdirde, uygulama tensörün içeriğini başlatmamakta serbesttir.

Varsayılan olarak yanlış