tensorflow :: ops :: Eşit:: Öznitelikler

#include <math_ops.h>

Eşitlik için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

incompatible_shape_error_ = true
bool

Kamusal işlevler

IncompatibleShapeError (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan değer doğrudur.

Genel özellikler

incompatible_shape_error_

bool tensorflow::ops::Equal::Attrs::incompatible_shape_error_ = true

Kamusal işlevler

IncompatibleShapeError

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Equal::Attrs::IncompatibleShapeError(
  bool x
)

Varsayılan değer doğrudur.