Google I/O bir tamamlamadır! TensorFlow oturumlarını takip edin Oturumları görüntüleyin

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradV2 :: Öznitelikler

#include <nn_ops.h>

MaxPoolGradGradV2 için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

Kamusal işlevler

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giriş ve çıkış verilerinin veri formatını belirtin.

Genel özellikler

veri formatı_

StringPiece tensorflow::ops::MaxPoolGradGradV2::Attrs::data_format_ = "NHWC"

Kamusal işlevler

Veri formatı

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolGradGradV2::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Giriş ve çıkış verilerinin veri formatını belirtin.

Varsayılan biçim "NHWC" ile, veriler şu sırayla saklanır: [toplu iş, yükseklik, genişlik, kanal içi]. Alternatif olarak, format "NCHW" olabilir, veri saklama sırası: [toplu, kanal içi, yükseklik, genişlik].

Varsayılan "NHWC"