tensorflow :: ops :: MaxPool :: Öznitelikler

#include <nn_ops.h>

MaxPool için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

Kamusal işlevler

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giriş ve çıkış verilerinin veri formatını belirtin.

Genel özellikler

veri formatı_

StringPiece tensorflow::ops::MaxPool::Attrs::data_format_ = "NHWC"

Kamusal işlevler

Veri formatı

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPool::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Giriş ve çıkış verilerinin veri formatını belirtin.

Varsayılan biçim "NHWC" ile, veriler şu sırayla saklanır: [batch, in_height, in_width, in_channels]. Alternatif olarak, format "NCHW" olabilir, veri saklama sırası: [batch, in_channels, in_height, in_width].

Varsayılan "NHWC"