Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

tensorflow :: ops :: MergeV2Checkpoints :: Öznitelikler

#include <io_ops.h>

MergeV2Checkpoints için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

delete_old_dirs_ = true
bool

Kamusal işlevler

DeleteOldDirs (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
yukarıyı görmek.

Genel özellikler

delete_old_dirs_

bool tensorflow::ops::MergeV2Checkpoints::Attrs::delete_old_dirs_ = true

Kamusal işlevler

DeleteOldDirs

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MergeV2Checkpoints::Attrs::DeleteOldDirs(
  bool x
)

yukarıyı görmek.

Varsayılan olarak doğru