tensorflow :: ops :: OrderedMapStage :: Öznitelikler

#include <data_flow_ops.h>

OrderedMapStage için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

capacity_ = 0
int64
container_ = ""
StringPiece
memory_limit_ = 0
int64
shared_name_ = ""
StringPiece

Kamusal işlevler

Capacity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Hazırlık Alanındaki maksimum öğe sayısı.
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Boş değilse, bu kuyruk verilen konteynere yerleştirilir.
MemoryLimit (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan 0'dır.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Bu adı eşleşen Unstage Op ile eşleştirmek gerekir .

Genel özellikler

kapasite_

int64 tensorflow::ops::OrderedMapStage::Attrs::capacity_ = 0

container_

StringPiece tensorflow::ops::OrderedMapStage::Attrs::container_ = ""

memory_limit_

int64 tensorflow::ops::OrderedMapStage::Attrs::memory_limit_ = 0

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::OrderedMapStage::Attrs::shared_name_ = ""

Kamusal işlevler

Kapasite

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::OrderedMapStage::Attrs::Capacity(
  int64 x
)

Hazırlık Alanındaki maksimum öğe sayısı.

> 0 ise, kap üzerindeki ekler kapasiteye ulaşıldığında bloke olacaktır.

Varsayılan 0

Konteyner

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::OrderedMapStage::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Boş değilse, bu kuyruk verilen konteynere yerleştirilir.

Aksi takdirde, varsayılan bir kap kullanılır.

"" Varsayılanıdır

MemoryLimit

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::OrderedMapStage::Attrs::MemoryLimit(
  int64 x
)

Varsayılan 0'dır.

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::OrderedMapStage::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Bu adı eşleşen Unstage Op ile eşleştirmek gerekir .

"" Varsayılanıdır