tensorflow :: ops :: QuantizedReluX :: Öznitelikler

#include <nn_ops.h>

QuantizedReluX için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

out_type_ = DT_QUINT8
DataType

Kamusal işlevler

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
DT_QUINT8 varsayılanıdır.

Genel özellikler

out_type_

DataType tensorflow::ops::QuantizedReluX::Attrs::out_type_ = DT_QUINT8

Kamusal işlevler

OutType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedReluX::Attrs::OutType(
  DataType x
)

DT_QUINT8 varsayılanıdır.