tensorflow :: ops :: ReduceJoin :: Öznitelikler

#include <string_ops.h>

ReduceJoin için isteğe bağlı öznitelik belirleyicileri.

Özet

Genel özellikler

keep_dims_ = false
bool
separator_ = ""
StringPiece

Kamusal işlevler

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True , 1 uzunluğundaki küçültülmüş boyutları koruyun.
Separator (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Katılırken kullanılacak ayırıcı.

Genel özellikler

keep_dims_

bool tensorflow::ops::ReduceJoin::Attrs::keep_dims_ = false

ayırıcı_

StringPiece tensorflow::ops::ReduceJoin::Attrs::separator_ = ""

Kamusal işlevler

KeepDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ReduceJoin::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

True , 1 uzunluğundaki küçültülmüş boyutları koruyun.

Varsayılan olarak yanlış

Ayırıcı

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ReduceJoin::Attrs::Separator(
  StringPiece x
)

Katılırken kullanılacak ayırıcı.

Varsayılan ""