tensorflow :: ops :: ResizeNearestNeighbor :: Öznitelikler

#include <image_ops.h>

ResizeNearestNeighbor için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcıları.

Özet

Genel özellikler

align_corners_ = false
bool
half_pixel_centers_ = false
bool

Kamusal işlevler

AlignCorners (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Doğruysa, giriş ve çıkış tensörlerinin 4 köşe pikselinin merkezleri, köşe piksellerindeki değerler korunarak hizalanır.
HalfPixelCenters (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan olarak yanlıştır.

Genel özellikler

align_corners_

bool tensorflow::ops::ResizeNearestNeighbor::Attrs::align_corners_ = false

half_pixel_centers_

bool tensorflow::ops::ResizeNearestNeighbor::Attrs::half_pixel_centers_ = false

Kamusal işlevler

AlignCorners

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResizeNearestNeighbor::Attrs::AlignCorners(
  bool x
)

Doğruysa, giriş ve çıkış tensörlerinin 4 köşe pikselinin merkezleri, köşe piksellerindeki değerler korunarak hizalanır.

Varsayılan olarak yanlıştır.

Varsayılan olarak yanlış

HalfPixelCenterlar

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResizeNearestNeighbor::Attrs::HalfPixelCenters(
  bool x
)

Varsayılan olarak yanlıştır.