tensorflow :: ops :: ScaleAndTranslate :: Öznitelikler

#include <image_ops.h>

ScaleAndTranslate için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

antialias_ = true
bool
kernel_type_ = "lanczos3"
StringPiece

Kamusal işlevler

Antialias (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan değer doğrudur.
KernelType (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
"Lanczos3" varsayılanıdır.

Genel özellikler

antialias_

bool tensorflow::ops::ScaleAndTranslate::Attrs::antialias_ = true

kernel_type_

StringPiece tensorflow::ops::ScaleAndTranslate::Attrs::kernel_type_ = "lanczos3"

Kamusal işlevler

Antialias

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScaleAndTranslate::Attrs::Antialias(
  bool x
)

Varsayılan değer doğrudur.

KernelType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScaleAndTranslate::Attrs::KernelType(
  StringPiece x
)

"Lanczos3" varsayılanıdır.