Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

tensorflow :: ops :: ScatterMul :: Öznitelikler

#include <state_ops.h>

ScatterMul için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

use_locking_ = false
bool

Kamusal işlevler

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True ise, işlem bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

Genel özellikler

use_locking_

bool tensorflow::ops::ScatterMul::Attrs::use_locking_ = false

Kamusal işlevler

Kullanım Kilitleme

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScatterMul::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

True ise, işlem bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

Varsayılan olarak yanlış