tensorflow :: ops :: SparseReduceSum :: Öznitelikler

#include <sparse_ops.h>

SparseReduceSum için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

keep_dims_ = false
bool

Kamusal işlevler

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Doğruysa, uzunluğu 1 olan küçültülmüş boyutları koruyun.

Genel özellikler

keep_dims_

bool tensorflow::ops::SparseReduceSum::Attrs::keep_dims_ = false

Kamusal işlevler

KeepDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseReduceSum::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

Doğruysa, uzunluğu 1 olan küçültülmüş boyutları koruyun.

Varsayılan olarak yanlış