tensorflow :: ops :: StringSplit :: Öznitelikler

#include <string_ops.h>

StringSplit için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcıları.

Özet

Genel özellikler

skip_empty_ = true
bool

Kamusal işlevler

SkipEmpty (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Bir bool .

Genel özellikler

skip_empty_

bool tensorflow::ops::StringSplit::Attrs::skip_empty_ = true

Kamusal işlevler

SkipEmpty

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringSplit::Attrs::SkipEmpty(
  bool x
)

Bir bool .

True ise, sonuçtan boş dizeleri atlayın.

Varsayılan olarak doğru