tensorflow :: ops :: TextLineReader :: Öznitelikler

#include <io_ops.h>

TextLineReader için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece
skip_header_lines_ = 0
int64

Kamusal işlevler

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Boş değilse, bu okuyucu verilen konteynere yerleştirilir.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Boş değilse, bu okuyucu verilen pakette bu shared_name ile adlandırılır.
SkipHeaderLines (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Her dosyanın başından itibaren atlanacak satır sayısı.

Genel özellikler

container_

StringPiece tensorflow::ops::TextLineReader::Attrs::container_ = ""

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::TextLineReader::Attrs::shared_name_ = ""

skip_header_lines_

int64 tensorflow::ops::TextLineReader::Attrs::skip_header_lines_ = 0

Kamusal işlevler

Konteyner

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TextLineReader::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Boş değilse, bu okuyucu verilen konteynere yerleştirilir.

Aksi takdirde, varsayılan bir kap kullanılır.

Varsayılan ""

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TextLineReader::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Boş değilse, bu okuyucu verilen pakette bu shared_name ile adlandırılır.

Aksi takdirde, bunun yerine düğüm adı kullanılır.

Varsayılan ""

SkipHeaderLines

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TextLineReader::Attrs::SkipHeaderLines(
  int64 x
)

Her dosyanın başından itibaren atlanacak satır sayısı.

Varsayılan 0