tensor akışı:: işlem:: TopK:: Öznitelikler

#include <nn_ops.h>

TopK için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

sorted_ = true
bool

Kamu işlevleri

Sorted (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Doğruysa, sonuçta ortaya çıkan k öğeler, değerlere göre azalan düzende sıralanacaktır.

Genel özellikler

sıralanmış_

bool tensorflow::ops::TopK::Attrs::sorted_ = true

Kamu işlevleri

Sıralanmış

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TopK::Attrs::Sorted(
  bool x
)

Doğruysa, sonuçta ortaya çıkan k öğeler, değerlere göre azalan düzende sıralanacaktır.

Varsayılanlar true'dur