tensorflow :: CompositeOpScopes

#include <scope.h>

Struktura pomocnicza do przechowywania zakresów, które byłyby używane przez funkcję konstruującą operację złożoną.

streszczenie

Atrybuty publiczne

child
Zakres, który ma być używany do tworzenia lokalnych operacji (prymitywnych lub innych złożonych operacji).
last
Zakres, który zostanie użyty przy tworzeniu ostatniej op.

Atrybuty publiczne

dziecko

Scope tensorflow::CompositeOpScopes::child

Zakres, który ma być używany do tworzenia lokalnych operacji (prymitywnych lub innych złożonych operacji).

ostatni, ubiegły, zeszły

Scope tensorflow::CompositeOpScopes::last

Zakres, który zostanie użyty przy tworzeniu ostatniej op.