Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Abs

#include <math_ops.h>

Bir tensörün mutlak değerini hesaplar.

Özet

Bir tensör verilen x , bu işlem, her bir öğe mutlak değer içeren bir tensörünün döner x . Örneğin, x bir giriş öğesi ve y bir çıkış öğesi ise, bu işlem \(y = |x|\)'ü hesaplar.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Abs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Kamusal işlevler

Abs

 Abs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const