tensor akışı:: Çıktı

#include <ops.h>

Bir Operation tarafından üretilen tensör değerini temsil eder.

Özet

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Output ()
Output (Node *n)
Output (Node *n, int32 index)
Output (const Operation & op, int32 index)

Kamu işlevleri

hash () const
uint64
index () const
int32
name () const
string
node () const
Node *
op () const
operator== (const Output & other) const
bool
type () const
DataType

Kamu işlevleri

Çıktı

 Output()=default

Çıktı

 Output(
  Node *n
)

Çıktı

 Output(
  Node *n,
  int32 index
)

Çıktı

 Output(
  const Operation & op,
  int32 index
)

doğramak

uint64 hash() const 

indeks

int32 index() const 

isim

string name() const 

düğüm

Node * node() const 

operasyon

Operation op() const 

operatör==

bool operator==(
  const Output & other
) const 

tip

DataType type() const