tensorflow :: ops :: De olduğu gibi

#include <math_ops.h>

X element-wise'ın trignometrik ters sinüsünü hesaplar.

Özet

tf.math.asin işlemi, tf.math.sin tersini döndürür, öyle ki y = tf.math.sin(x) , x = tf.math.asin(y) .

Not : tf.math.asin çıktısı, tersine çevrilebilir sinüs aralığında olacaktır, yani [-pi / 2, pi / 2].

Örneğin:

# Note: [1.047, 0.785] ~= [(pi/3), (pi/4)]
x = tf.constant([1.047, 0.785])
y = tf.math.sin(x) # [0.8659266, 0.7068252]

tf.math.asin(y) # [1.047, 0.785] = x

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Asin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Kamusal işlevler

De olduğu gibi

 Asin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const