Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Bariyer

#include <data_flow_ops.h>

Verilen bariyeri kapatır.

Özet

Bu işlem, verilen bariyere daha fazla yeni elemanın sokulmayacağına işaret eder. Sonraki Ekleme Yeni bir anahtar tanıtmaya çalışan çoğu kişi başarısız olacaktır. Sonraki Ekleme Eksik bileşenleri zaten var olan öğelere ekleyen birçok işlem başarılı olmaya devam edecektir. Bariyerde yeterli tamamlanmış eleman kalırsa sonraki TakeMany işlemleri başarılı olmaya devam edecektir. Sonraki TakeMax'ı engelleyebilecek birçok işlem hemen başarısız olur.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • tutacak: Bir bariyerin tutacağı.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

  • cancel_pending_enqueues: true ise, bariyerin kuyruğunda bloke edilen tüm bekleyen kuyruğa alma istekleri iptal edilecektir. Yeni anahtar kullanılmasa bile InsertMany başarısız olacaktır.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

BarrierClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)
BarrierClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const BarrierClose::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamusal işlevler

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

CancelPendingEnqueues (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: BarrierClose :: Attrs

BarrierClose için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

Bariyer

 BarrierClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

Bariyer

 BarrierClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  const BarrierClose::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

CancelPendingEnqueues

Attrs CancelPendingEnqueues(
  bool x
)