Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: BarrierReadySize

#include <data_flow_ops.h>

Verilen bariyerdeki tam elemanların sayısını hesaplar.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • tutacak: Bir bariyerin tutacağı.

İadeler:

  • Output : Output tam elemanların sayısı (yani, tüm değer bileşenlerine sahip olanlar).

Yapıcılar ve Yıkıcılar

BarrierReadySize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Genel özellikler

operation
size

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

boyut

::tensorflow::Output size

Kamusal işlevler

BarrierReadySize

 BarrierReadySize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const