tensorflow :: ops :: Kova boyutlandır

#include <math_ops.h>

"Girdiyi" "sınırlara" göre bölümler.

Özet

Örneğin, girişler sınır ise = [0, 10, 100] giriş = [[-5, 10000] [150, 10] [5, 100]]

çıktı ise çıktı olacaktır = [[0, 3] [3, 2] [1, 3]]

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • input: Herhangi bir Tensor şekli int veya float türü içerir.
  • sınırlar: Sıralı bir yüzer listesi, kepçelerin sınırlarını verir.

İadeler:

  • Output : "Girdi" ile aynı şekil, her girdi değeri kova dizini ile değiştirilir.

(numpy) np.digitize ile eşdeğerdir.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Bucketize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< float > & boundaries)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

Kova boyutlandır

 Bucketize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const gtl::ArraySlice< float > & boundaries
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const