Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: DecodeRaw

#include <parsing_ops.h>

Zinterpretuj ponownie bajty łańcucha jako wektor liczb.

Podsumowanie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • bajty: wszystkie elementy muszą mieć tę samą długość.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • little_endian: Czy bytes wejściowe są w kolejności little-endian. Ignorowane dla wartości out_type , które są przechowywane w jednym bajcie, na przykład uint8 .

Zwroty:

 • Output : Tensor z jednym wymiarem większym niż bytes wejściowe. Dodany wymiar będzie miał rozmiar równy długości elementów w bytes podzielonej przez liczbę bajtów reprezentujących out_type .

Konstruktorzy i niszczyciele

DecodeRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input bytes, DataType out_type)
DecodeRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input bytes, DataType out_type, const DecodeRaw::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

LittleEndian (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: DecodeRaw :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla DecodeRaw .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

DecodeRaw

 DecodeRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input bytes,
 DataType out_type
)

DecodeRaw

 DecodeRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input bytes,
 DataType out_type,
 const DecodeRaw::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

LittleEndian

Attrs LittleEndian(
 bool x
)