tensorflow :: ops :: DeepCopy

#include <array_ops.h>

x bir kopyasını oluşturur.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • x: T türünün kaynak tensörü.

İadeler:

  • Output : y: T tipi bir Tensor . x bir kopyası. O Garantili y takma adı değil x .

Yapıcılar ve Yıkıcılar

DeepCopy (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Kamusal işlevler

DeepCopy

 DeepCopy(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const