Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Tecrübe

#include <math_ops.h>

X elemanının üstelini hesaplar.

Özet

\(y = e^x\).

Bu fonksiyon, giriş tensöründeki her elemanın üstelini hesaplar. yani, exp(x) veya e^(x) , burada x giriş tensörüdür. e , Euler sayısını gösterir ve yaklaşık olarak 2.718281'e eşittir. Herhangi bir gerçek girdi için çıktı pozitiftir.

 x = tf.constant(2.0)
 tf.math.exp(x) ==> 7.389056

 x = tf.constant([2.0, 8.0])
 tf.math.exp(x) ==> array([7.389056, 2980.958], dtype=float32)
 

Karmaşık sayılar için üstel değer şu şekilde hesaplanır:

 e^(x+iy) = e^x * e^iy = e^x * (cos y + i sin y)
 

Örnek olarak 1 + 1j karmaşık sayısını ele alalım. e ^ 1 * (cos 1 + i sin 1) = 2.7182818284590 * (0.54030230586 + 0.8414709848j)

 x = tf.constant(1 + 1j)
 tf.math.exp(x) ==> 1.4686939399158851+2.2873552871788423j
 

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Exp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Kamusal işlevler

Tecrübe

 Exp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const