Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Expm1

#include <math_ops.h>

exp(x) - 1 element-wise hesaplar.

Özet

yani exp(x) - 1 veya e^(x) - 1 , burada x giriş tensörüdür. e , Euler sayısını gösterir ve yaklaşık olarak 2.718281'e eşittir.

  x = tf.constant(2.0)
  tf.math.expm1(x) ==> 6.389056

  x = tf.constant([2.0, 8.0])
  tf.math.expm1(x) ==> array([6.389056, 2979.958], dtype=float32)

  x = tf.constant(1 + 1j)
  tf.math.expm1(x) ==> (0.46869393991588515+2.2873552871788423j)
  

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Expm1 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Kamusal işlevler

Expm1

 Expm1(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const